Wat kunnen supplementen voor je betekenen – vervolg:

Onze sportproducten en aanvullende gezondheidsproducten zijn van essentieel belang geworden.
Door veranderingen om ons heen, zoals o.a. in ons voedsel, dreigen er bij de mens tekorten te ontstaan.
Tekorten die kunnen leiden van ongemakkelijke probleempjes tot zelfs chronische ziekten, afhankelijk van het soort tekort wat iemand heeft.
De reguliere medische wetenschap is bijna alleen probleemoplossend bezig. Eigenlijk onbegrijpelijk, maar het is zo. Men wacht tot een patiënt zich meldt, die heeft een probleem, dat lost men op met medicijnen en dan ZOU het moeten werken. Vaak lost men zelfs niet de oorzaak op, maar alleen het probleem.
Een extra probleem kan ontstaan door de bijwerkingen van medicijnen. Soms krijgt de patiënt daar een extra medicijn voor….
Een uitzondering op deze regel is de griepprik. Deze wordt geacht preventief te zijn. Maar over de inhoud en werking daarvan is niet iedereen het eens.  Vraag eens aan je huisarts of die zelf de griepprik neemt…
In de voedingsindustrie voelt men het al wat beter aan en voegt men bepaalde stoffen al vaak toe aan het voedsel.
Dit heeft alles te maken met de constatering dat die stoffen dus alle mensen of een specifieke bevolkingsgroep, b.v. baby’s, die stoffen hard nodig hebben.
Wij zijn van mening, dat het erg belangrijk is PREVENTIEF te werken, dus te zorgen voor voldoende noodzakelijke aanvulling van vitaminen en mineralen voor diverse situaties. Maar ook na het ontstaan van bepaalde ongemakken hebben veel mensen baat bij onze producten.